Kjøpe eiendom

– Kjøpsprosessen—

Hvis du er førstegangskjøpere i Spania? Bare ta det med ro, megler og advokat vil guide deg gjennom hele prosessen. De ulike fasene av kjøpsprosessen er forklart nedenfor.

Det første du må huske på når du leter etter ditt nye hjem, er å be om Habitation-sertifikatet (Cédula de Habitabilidad), et dokument utstedt av rådhuset for å sikre at bygningen er bygget i henhold til plan og oppfyller alle byggeforskrifter. Alle våre eiendommer har Habitation-sertifikatet på plass. Uten det kan huset ha juridiske hindringer og noen banker vil nekte og gi boliglån.
Leverandører av elektrisitet og vann må ha dette sertifikatet det for å overføre kontraktene til den nye eierens navn.

Når vi har funnet din drømmebolig er det noen skriftlige og praktiske ting som må fullføres før du har nøkkelen i hånden.

Reservasjonskontrakt
Reservasjonskontrakten er en standardprosedyre for å reservere eiendommen for en bestemt tidsperiode der advokaten gjennomfører Due dilligence. Reservasjonskontrakten er et midlertidig reservasjonsdokument og inneholder de grunnleggende vilkårene og betingelsene for kjøpet, som må godkjennes og underskrives av både kjøper og selger.

Denne kontrakten vil inkludere:
Fullt navn på kjøper og selger
Prisen på eiendommen
Eiendommens adresse
Dato for å signere Private kjøpekontrakten
Andre spesielle forhold
Innskuddsbeløpet for å reservere eiendommen.

Innskuddsbeløpet varierer mellom 3000-10 000 euro, avhengig av prisen på eiendommen. Reservasjonsinnskuddet refunderes fullt ut i tilfelle at advokaten skulle oppdage noen juridiske hindringer knyttet til nevnte eiendom.
Hvis du ønsker å fortsette med kjøpet etter Due Diligence vil depositumet bli brukt mot kjøpesummen.

Advokat
Vi vil alltid anbefale å ha en advokat til å representere deg når du kjøper eiendom i Spania. Advokaten gjør Due Diligence for eiendommen, ordner registrering og bidrar til å få alle verktøyene benyttet i ditt navn.

Hvis du ikke har en foretrukket advokat, vil vi gjerne anbefale deg en advokat som vi har hatt en god opplevelse med og som snakker språket.

Due Dilligence
Din advokat vil sørge for at eiendommen er lovlig å selge og at selgeren er eier av eiendommen, og at det ikke er noen embargos eller gjeld eller andre juridiske hindringer knyttet til eiendomen.

Nie Nummer
For å kjøpe en eiendom i Spania må du ha en skatte-ID, NIE (Número de Identidad de Extranjeros), for å kunne åpne en bankkonto og betale skatt, juridiske avgifter og levekostnader som vann og elektrisitet.

Hvis du ikke har et NIE nummer vil din advokat gjerne hjelpe deg med søknaden.

Bankkonto
Vi kan hjelpe deg med å åpne en spansk bankkonto hvis du ikke allerede har en.

Kjøpskontrakten
En privat kjøpskontrakt (Compraventa) er en kontrakt mellom kjøper og selger som vil bli utarbeidet av advokat, som fastsetter vilkårene og betingelsene i kontrakten.

Kjøpskontraktens innhold:

Fullt navn og fødselsnummer av selger og kjøper.

En juridisk erklæring fra leverandøren om at han / hun er lovlig posisjonert til å selge nevnte eiendom.

Den nøyaktige adressen og størrelse på eiendommen og dens egenskaper som er angitt i “Referencia catastral”, regjeringens registrering av eiendommen.

Ferdigstillelse dato og overlevering av nøkler og lignende.

De avtalte vilkår og betingelser som er avtalt mellom kjøpe kjøper og selger.

På dette stadiet, betaler kjøperen 10% av kjøpesummen, minus allerede betalt depositum. Dersom kjøperen ønsker å trekke seg fra kjøpet i denne fasen, vil han /hun miste innskuddet til selgeren. Hvis det skulle skje at selgeren bestemmer seg for å trekke seg, må de betale dobbel innskuddsbeløpet til kjøperen, med mindre annet er avtalt.

Skjøte på boligen
Skjøtet (Escritura) er det siste trinnet i prosessen. Dokumentet undertegnes foran en offentlig Notarius. Når dette er fullført, vil din advokat registrere eiendommen i ditt navn.

KJØPSKOSTNADER:
Kjøpskostnadene i Spania varierer fra ca 10% til 14% av kjøpesummen.

For det første er det eiendomsskatt, som for nye eiendommer er 10%, og på annen gangs salg 8% til 10%, avhengig av priskategori.

Kjøpesum opp til:
€ 400 000 8%
€ 400 001-700 000 9%

€ 700 001 og over 10%

(Når du kjøper kommersielle landområder og garasjer er overføringsskatt 21%)

Det er også omtrentlige Notarius og saksomkostninger som følger:

1% Notarius’ gebyr
1% advokathonorarer (et gebyr til din valgte advokat for å gjennomføre Due Diligence)

Hvis du skulle trenge et boliglån, bør du beregne et gjennomsnitt av 1- 1,5% kostnad satt opp gebyr på et boliglån med en lokal spansk bank.

Som utlending kan du søke om boliglån i Spania. Satsene kan variere avhengig av nasjonalitet og ditt valg av bank. Alternativt kan du også søke om et ekstra boliglån på din nåværende bolig i hjemlandet.

Vi vil gjerne hjelpe deg å finne den beste finansieringsløsningen som passer din situasjon.

Løpende utgifter til avgifter for et eiendomskjøp i Spania
Når du eier en eiendom i Spania er det noen avgifter som gjelder:
Kommunal skatt
Eiendomsskatt
Kostnader for fjerning av søppel
For alle eiendommer vil vi gi full informasjon om avgiftene, som kan variere på grunn av størrelsen på eiendommen og også fra kommune til kommune.